Despre Noi

cladire_teatruÎnfiinţată în anul 1978, Şcoala Populară de Arte şi Meserii  Tulcea, în baza Hotărârii nr.31 a Consiliului  Judeţean Tulcea  cu aprobarea Ministerului Culturii,  devine în anul 2010 departament de pregătire şi perfecţionare al Centrului Cultural “Jean Bart” Tulcea, având în competenţa sa activităţi didactice şi pedagogice legate de învăţământul artistic, iniţierea în limbajele estetice specifice diverselor arte, ce constituie obiectul principal de activitate al departamentului, dar şi crearea cadrului de manifestare (organizarea de spectacole, audiţii,  expoziţii etc.), pentru afirmarea tuturor acestor aptitudini.

Departamentul Şcoala populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea este o instituţie de stat cu caracter cultural-educativ, cu  profil de învăţământ artistic şi are ca obiect de activitate formarea şi cultivarea talentelor în diferite domenii ale artei, adresându-se tuturor persoanelor care doresc  să-şi întregească cunoştinţele în domeniul artistic.

cladire_scoalaŞcoala populară de Arte și Meserii este o şcoală cu taxe, funcţionând pe structura şcolară universitară, cu două semestre, având 32 de săptămâni de şcoală, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Durata unui curs este de 1, 2 sau 3 ani, în funcţie de disciplină, iar cursurile pot fi individuale sau colective.

La cursurile instituţiei noastre se pot înscrie copii, tineri, adulţi, din toate categoriile sociale, care au evidente calităţi pentru opţiunea artistică.

Pentru admiterea la cursuri se susţine o testare practică, care constă în verificarea aptitudinilor şi nu a cunoştinţelor teoretice în domeniul artistic ales.

La absolvire  se eliberează o DIPLOMĂ care atestă nivelul de pregătire al absolvenţilor.

În funcţie de specialitate,  Şcoala populară de Arte și Meserii deţine clase cu predare individuală  sau colectivă, în domeniile: arte plastice, muzică, dansuri populare.

Procesul didactic constă din :

Ore de curs, susţinute de cadre didactice cu pregătire de specialitate;
Expoziţii în foaierul Teatrului „Jean Bart”;
Susţinerea de spectacole pe scena mare a Teatrului  „ Jean Bart” Tulcea şi la Sala studio.
Posibilitatea de a participa la diferite concursuri în ţară.