Biblioteca „Ioan Popișteanu” aniversată la Dorobanțu

Duminică, 14 august a.c., cu începere de la ora 12.00, cu sprijinul primăriei comunei
Dorobanțu, a avut, la sediul căminului cultural din localitate, aniversarea atestării
documentare a Bibliotecii Comunale „Ioan Popișteanu”, la împlinirea a 66 ani de funcționare,
eveniment inițiat și organizat de doamna bibliotecar Lăcrămioara Buzatu.
La momentul actual, fondul de carte al bibliotecii comunale din Dorobanțu
înregistrează aproximativ douăsprezece mii de volume, cu un număr mediu de două sute de
utilizatori, cel mai recent biblioteca fiind modernizată în urma unor serii de lucrări din anii
2011, respectiv 2021, când au avut loc lucrări de reabilitare și modernizare ale sediului
căminului cultural, unde este găzduită, astfel încât astăzi este un centru informațional
veritabil, cu acces la internet, fapt care permite extinderea ariei de cercetare a utilizatorilor,
dar și diversificarea acestora, pe viitor.
Prima atestare a bibliotecii datează, din surse verbale notate în monografia comunei
(realizată inițial de învățătorul Ioan V. Gheorghe și actualizată, în 1968, de Angelin Deacu,
secretar, pe vremea aceea, al sfatului popular comunal), încă din anul 1956, lucru explicabil și
prin faptul că, în anul 1955 s-a trecut la învățământul obligatoriu de șapte clase. Inițial,
biblioteca funcționa în casa cetățeanului Simion Pușcașu, din localitate.
Aparținând, la început, raionului Măcin, biblioteca din Dorobanțu, a avut, de-a lungul
timpului, pe o perioadă de patrusprezece ani, până în anul 1974, filiale în satele Fântâna
Oilor, Meșteru, Cârjelari. Deși bibliotecarii și învățătorii au pledat, încă din anii 1966 pentru
înființarea unui sediu propriu al bibliotecii, acest lucru a fost posibil abia în anul 1974, odată
cu inaugurarea sediului Căminului Cultural Dorobanțu, în cadrul căruia biblioteca
funcționează și astăzi.
De remarcat că, atât biblioteca, dar și căminul cultural din localitate au fost construite
inițial din contribuția bănească și munca voluntară a locuitorilor comunei, o personalitate
distinctă a acelor momente fiind Nicolae Munteanu, primarul de atunci al localității, care a
contribuit atât cu munca fizică, dar și cu resurse bănești, fiind cunoscut ca iubitor al cărții, în
ciuda limitelor politice impuse de ascendența Partidului Comunist Român, dumnealui
contribuind la creșterea fondului de carte al bibliotecii.
În continuare, în perioada comunistă, activitatea bibliotecii a intrat într-un relativ con
de umbră, bibliotecarii fiind numiți pe criterii de aderență la doctrina comunistă, iar cărțile au
rămas, în mare parte, în părăsire.
Abia după 1990 biblioteca a revenit la viață, primele lucrări de modernizare a sediului
acesteia implicând mutarea ei temporară, lucrările fiind atent îngrijite de primarul Ion
Rîșnoveanu, fost bibliotecar.
Așadar, viața micii biblioteci comunale din Dorobanțu, localitate atestată documentar încă
din anul 1530, sub numele de Ayu-Orman din Kazaua Hîrșova, nu a fost lipsită de urcușuri și

coborâșuri, biblioteca fiind, la ora actuală, prin grija primăriei localității, dar și a bibliotecarei
Lăcrămioara Buzatu, un reper important în viața locuitorilor comunei.
Programul activităților dedicate aniversării a 66 de ani de atestare documentară a
Bibliotecii Comunale „Ioan Popișteanu” a cuprins atât întâlniri cu fiii satului, o sesiune de
comunicări cu participarea bibliotecarilor din județ, dar și momente artistice susținute de
ansamblul de dansuri și de corul “Aiorman”, dirijat de Florin Potârniche”. Aniversarea a fost
primită cu multă bucurie de membrii comunității locale, fiind prezente foarte multe persoane
din satul Fântâna Oilor, evenimentul fiind onorat de participarea domnului prof. dr. architect
Ioan Augustin, personalitate marcantă, care a conceput proiectul Catedralei Mântuirii
Neamului, fiu al satului.
Mai adăugăm că, în semn de omagiu, biblioteca din Dorobanțu, poartă numele
domnului Ioan Popișteanu ( 1942-2012), filolog de prestigiu care, născut în satul Cârjelari, a
devenit un nume de referință al culturii dobrogene, având în principal meritul de a fi pus
bazele Universității “Ovidius” din Constanța, împreună cu un grup de inițiativă, dumnealui
fiind, vreme de peste patru decenii, directorul bibliotecii universitare constănțene.

referent cultural Bogdan Pascal