Concursul de Poezie ”Panait Cerna” – 2015

„Alături de genuni răsai, o, floare,
Şi pari a fericirilor icoană…
Ce mână te-a sădit, încrezătoare,
Pe margini de prăpastie duşmană?”
(Panait Cerna, „Floare şi genune”, fragment)

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE
„PANAIT CERNA”

ediţia a XLI-a, TULCEA, 2015

panait-cernaÎn ideea continuării tradiţiei de preţuire a poetului tulcean pe meleagurile sale natale, Consiliul Judeţean Tulcea prin Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea, organizează şi anul acesta Concursul Naţional de Poezie ”Panait Cerna”, ediţia a XLI -a. Concursul îşi propune să stimuleze creaţia literară a tuturor celor care nu au debutat editorial în condiţii de deplină libertate de creaţie.

Fiecare autor va trimite un număr de minimum 5 până la 10 poezii, (maximum 10 pagini), tehnoredactate la un rând, scrise cu Times New Roman, caracter de 12, pe format A4. Poeziile se trimit în plic închis, în trei exemplare, fiecare filă cu poezii purtând ca semn de identificare un motto. În acelaşi plic vor fi introduse într-un plic mai mic, sigilat, marcat cu acelaşi motto, datele de identificare ale autorului. Rugăm respectarea aceloraşi cerinţe de tehnoredactare, iar datele personale, marcate cu motto-ul de identificare, vor cuprinde obligatoriu: numele complet al autorului, adresa completă, studiile în curs sau absolvite, data şi locul naşterii, număr de telefon şi adresa de e-mail.

Vor fi descalificate din start participările autorilor care au publicat în volum, precum şi lucrările scrise fără diacritice, dar şi cele ale căror autori nu pot fi identificaţi, din motive independente de voinţa organizatorului.

Lucrările vor fi expediate pe adresa Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea, str. Progresului, nr. 34, 820029, data limită fiind 30 Septembrie a.c., jurizarea având loc în perioada 10-11 Octombrie, iar pe data de 12 Octombrie a.c. se va face public rezultatul jurizării, în mass media, dar şi pe site-ul www.teatruljeanbart.ro.

Juriul, format din scriitori, critici literari şi reprezentanţi ai organizatorilor, va acorda următoarele premii, în sume brute, impozabile:

  • – Premiul „Panait Cerna”, în valoare de 1,000 lei
  • – Premiul „Ars Poetica”, în valoare de 700 lei, pentru concurenţii cu vârste până în 35 de ani
  • – Premiul „Euterpe”, în valoare de 700 lei, pentru concurenţii cu vârste peste  35 de ani
  • – Menţiune I, în valoare de 400 lei
  • – Menţiune II, în valoare de 300 lei

De asemenea, se pot acorda premiile speciale ale unor reviste de cultură constând în publicarea textelor în paginile acestora, iar lucrările premiate vor fi reflectate în revista „Nord-Dobrogea Cultural”, a Centrului Cultural „Jean Bart” Tulcea. În condiţiile în care există disponibilitatea unor sponsori sau a altor instituţii de cultură interesate, juriul poate acorda premiile acestora, cu precizarea provenienţei şi destinaţiei sumelor respective şi cu respectarea condiţiilor de popularizare. Laureaţii vor primi prin poştă diploma şi prin virament valoarea premiului obţinut. Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru membrii juriului vor fi suportate de organizatori.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon al CCJB Tulcea 0240 519 329, sau 0741 049 370, referent Bogdan Pascal.

Şef Serviciu Artistic CCJB Tulcea
Cristian Naum
Coordonator proiect
Bogdan Pascal